HEMŞİRELİKTE LİDERLİK DERNEĞİ

HEMŞİRELİKTE ETKİLİ LİDER OLMANIN GÜCÜ

ÖYKÜ YARIŞMASI

Hemşirelikte Liderlik Derneği (HELİD), hemşirelerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek, içlerindeki liderlik potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak ve sağlık sisteminde hemşirelikte liderlik ekolünü oluşturmak amacıyla "HEMŞİRELİKTE ETKİLİ LİDER OLMANIN GÜCÜ" konulu ÖDÜLLÜ öykü yarışması düzenlemiştir.

Başvuru Koşulları:

 1. Yarışmaya Türkiye’de ikamet eden hemşirelik öğrencileri, kamu veya özelde görev yapan hemşireler, üniversitelerde görev yapan akademisyen hemşireler ve idari görevlerde çalışan tüm hemşireler başvurabilir.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Hemşireler yalnızca bir öykü ile yarışmaya katılabilir.
 4. Öykü Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun yazılmalıdır.
 5. Öykü daha önce yazılı ve sanal/internet ortamında yayınlanmamış veya herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 6. Öyküler öğrenci hemşireler ve klinisyen/akademisyen hemşireler olmak üzere 2 faklı kategoride değerlendirilecektir.
 7. Öyküler ön değerlendirme kurulu tarafından elenerek seçici kurula gönderilecek ve seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
 8. Değerlendirme sonucunda her kategoride hak kazanan öykü sahiplerine birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilecektir.
 9. Yarışma sonuçları dernek web sayfasında (www.helid.org) duyurulacaktır. Ödüller sahiplerine 2018 yılında düzenlenecek Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı’nda takdim edilecektir.
 10. Katılımcılar, yarışma sonuçlandıktan sonra jüri üyeleri tarafından belirlenen öykülerin basılı veya e-kitap olarak yayımlanma hakkının HELİD’e ait olduğunu baştan kabul ederler.
 11. Hemşirelikte Liderlik Derneği Yönetim Kurulu asil/yedek üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya başvuramazlar.

Biçim:

 1. Öyküler Times New Roman formatında, 12 font büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında ve A4 kağıdının her tarafından (sağ, sol, alt ve üst) 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır.
 2. Yazılacak öykü 5 (beş) A4 sayfasını geçmemelidir.
 3. Yarışmanın ana teması ile uyumlu bir başlık içermelidir.
 4. Öykü ve başvuru formu yarisma@helid.org adresine e-posta gönderilmelidir.
 5. Öykü ve başvuru formu 2 ayrı ek olarak aynı e-posta içerisinde gönderilmelidir.
  • Birinci ekte sadece öykü ve öykü başlığı bulunmalıdır. Öykü dosyasında yazarla ilgili hiçbir bilgi ve işaret olmamalıdır.
  • İkinci ekte yazarla ilgili bilgiyi içeren başvuru formu yer almalıdır.
 6. Sadece yarisma@helid.org adresine e-posta olarak gönderilen başvurular dikkate alınacaktır.
 7. Yazarlar gerçek adları ile yarışmaya katılmak zorundadır.
 8. Yukarıda belirtilen koşullarına uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Değerlendirme Kurulu:

 1. Belgin BAYRAK (Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü / HELİD Yönetim Kurulu Üyesi )
 2. Yeliz M. DOĞAN (Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast. Bakım Hizmetleri Müdürü / HELİD Genel Sekreteri)
 3. Elif GÜRSOY (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi/ HELİD Dernek Başkanı)

Seçici Kurul:

 1. Murat DARILMAZ (Yazar)
 2. Gülseren KOCAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 3. Saliha KOÇ (Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü)
 4. Nurgün PLATİN (Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 5. Sultan TAŞÇI (Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Başvuru Tarihleri:

21 Kasım 2017- 30 Nisan 2018

Ödül Verilme Tarihi:

Hak kazanan öykü sahiplerine birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri yapılacak olan Hemşirelikte Liderlik Sempozyum'unda takdim edilecektir. Sempozyum tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Yarışmanın Ödülleri:

 • Öğrenci hemşire kategorisi:
  1. Birincilik ödülü: Bir adet diz üstü bilgisayar
  2. İkincilik ödülü: Bir adet Netbook bilgisayar
  3. Üçüncülük ödülü: Bir adet Tablet bilgisayar
 • Klinisyen/akademisyen hemşire kategorisi:
  1. Birincilik ödülü: Bir adet diz üstü bilgisayar
  2. İkincilik ödülü: Bir adet Netbook bilgisayar
  3. Üçüncülük ödülü: Bir adet Tablet bilgisayar

Diğer Hükümler:

Kazanan öykü sahipleri, isimlerinin Hemşirelikte Liderlik Derneği ve sosyal medya platformlarında yayınlanmasına izin verir.

Hemşirelikte Liderlik Derneği kayıp, formatı bozuk veya geç gönderilmiş dokümanlardan sorumlu değildir. Katılım bütün Hükümler ve Koşulları kabul etmeyi gerektirir. Hemşirelikte Liderlik Derneği, bu Hükümler ve Koşulları ihlal eden her kişiyi yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.

Hemşirelikte Liderlik Derneği yarışma ile ilgili kural ve koşulları önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve/veya ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcıların Hemşirelikte Liderlik Derneği’nden herhangi bir talepte bulunma hakkı söz konusu değildir.


Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Yarışma afişini görüntülemek için tıklayınız