Prof. Dr. Nurgün PLATİN

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan 1972’de mezun olup Ankara Üniversitesi’nde çalışmaya ve Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve bu eğitimini bitirmek üzere AİD Bursu ile Boston Üniversitesi’ne gitmiştir. Doktorasını 1989’da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde, Prof. Dr. Gülten Uyer ile tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde 1984’de doçent olmuş, 1988-1990’da University of Cennecticut Scholl of Nursing’de ders vermiş, dönüşte 1992’de profesör olup, 1998’de emekliye ayrılmıştır. Başkent Üniveristesi Hastaneleri Hemşirelik Koordinatörü, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Direktörü olarak çalışmıştır. Ardından Atatürk, Koç, Kocaeli, Abant-İzzet Baysal, Selçuk, Dokuz Eylül, Yakın Doğu (KKTC), Ankara ve Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri’nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermeyi sürdürmüştür. Halen Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü’ne öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve Ankara, Dokuz Eylül, Yıldırım Beyazıt ve Yakın Doğu Üniversiteleri’nde doktora dersi vermektedir. Yürüttüğü ya da yer aldığı dört proje olmuştur. Bunlardan biri “Onkoloji Hemşirelerinde Sitostatik Antikanser İlaçlara Mesleki Maruziyetin İzlenmesi ve DNA Hasarın Değerlendirilmesi” (TÜBİTAK), ikisi “Şimdilik Kadın Kadına-Kadınların Meme Kanserinin erken tanısına yönelik eğitimi” ve “Sağlık Arama Davranışı Araştırması” (SB Türkiye Üreme Sağlığı Programı) ve birisi de “Mentorlık” (Avrupa Birliği- Ulusal Ajans) projeleridir.